Artikelbild

Hållbarhet i fokus

Den första stadsdelen i Norden att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM Communities

Masthusen är den första stadsdelen i Norden som har erhållit en hållbarhetscertifiering enligt det internationella systemet BREEAM Communities. Stadsmiljön har granskats när det gäller dess bidrag till framtida klimatförändringar och sin anpassningsförmåga till nya förhållanden, liksom huruvida man lyckats skapa grönska med högt ekologiskt värde och hur väl man använder resurser såsom vatten, material och avfall.

Kontorshus som når sverigehögsta BREEAM Excellent-poängen

Det nya kontorshuset Masttorget 6 har nått betyg Excellent, med procenten 77,71, vilket är den högsta poäng som tilldelats ett svenskt projekt. BREEAM är ett världsledande miljöklassningssystem. Genom BREEAM bedöms bland annat energianvändning, inomhusklimat, avfallshantering, val av byggnadsmaterial samt hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel. Med klassningen får byggnaden en hög nivå på sin miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv.

  • Behovsstyrda ventilations- och klimatsystem
  • Närvarostyrt belysningssystem
  • Lågenergifönster
  • Material med hög kvalitet och lång hållbarhet
  • Sedumtak
  • Fullskalig källsortering

Läs mer om BREEAM
Läs mer om Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete