Artikelbild

Masttorget 6

Masttorget 6 erbjuder 6 000 kvm kontor och 1 800 kvm handel och service. Här huserar Kronofogdemyndigheten, SBC, Softronic, Previa, Mcare och Skandia Fastigheter. I butiksvåningsplan mot torget finns Systembolaget, ICA Maxi, Apoteket samt restaurangerna  Mast Square och Curry Republik.

Ett hållbart hus

Vi har valt att miljöklassa byggnaden enligt BREEAM och uppnått nivå Excellent, med procenten 77,71. BREEAM bygger på tio viktade betygskriterier, som sam­mantaget ger en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter.

Beslutet att miljöcertifiera enligt BREEAM togs i ett tidigt skede och har genomsyrat utformningen och valen av system från förstudie till bygghandling. Vi har därför fått en byggnad som är energieffektiv, producerar nästan hela sitt energibehov lokalt via borrhålslager och solceller, bidrar till den biologiska mångfalden i området via gröna tak och väggar, utformning som underlättar ett flexibelt användande av lokalerna och som passar in i den nya stadsdelen kring Masttorget i Västra hamnen.

Masthusen är också först i Norden med hållbarhetscertifiering av en hel stadsdel enligt BREEAM Communities.